Pravidlá Cookies

Úvod Táto smernica o cookies („Smernica“) vysvetľuje, ako spoločnosť Glynn Brothers Chemicals Prague, s.r.o., ktorej sídlo je na adrese K Betáni 1092/19, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 41196074, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, zložka 3224/MSPH (ďalej len „GBCP s.r.o.“, „my“, „náš alebo „nás“), používa cookies alebo podobné technológie, aby vás rozpoznal, keď navštívite naše webové stránky http://www.umeleslzy.sk/ a ich subdomény („Webové stránky“). Vysvetľuje, čo sú tieto technológie a prečo ich používame a tiež vysvetľuje vaše práva týkajúce sa ich kontroly a použitia.

Čo sú cookies? Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď navštívite webové stránky. Cookies hojne používajú webové stránky s cieľom sprevádzkovania alebo vylepšenia účinnosti webových stránok a tiež pre poskytovanie informácií pre zostavy.

Cookies nastavené majiteľom webových stránok (v tomto prípade http://www.umeleslzy.sk/) sa nazývajú „first party cookies“ alebo cookies prvej strany. Cookies nastavené inými stranami, ako je majiteľ webových stránok, sa nazývajú „third party cookies“ alebo cookies tretej strany. Cookies tretej strany umožňujú vlastnosti alebo funkčnosť tretím stranám prostredníctvom webových stránok (napr. interaktívny obsah alebo analýza). Strany, ktoré nastavia tieto cookies tretích strán, môžu rozpoznať váš počítač, ak navštívi príslušnú webovú stránku a tiež ak navštívi určité iné webové stránky.

Prečo používame cookies? Používame cookies prvých strán a cookies tretích strán z niekoľkých dôvodov. Niektoré cookies sú nutné z technických dôvodov, pretože umožňujú prevádzku našich webových stránok, a týmto cookies hovoríme „nevyhnutné cookies“. Iné cookies nám umožňujú, aby sme mohli sledovať a zameriavať sa na záujmy našich používateľov, aby sme vylepšili ich skúsenosti s našimi webovými stránkami. Tretie strany môžu poskytovať cookies prostredníctvom našich webových stránok s cieľom reklamy, analýzy a na ďalšie účely. Toto je opísané podrobnejšie nižšie.

Konkrétne typy cookies prvých a tretích strán poskytované našimi webovými stránkami a účely, na ktoré slúžia, sú opísané v tabuľke nižšie:

 

 

Ako dlho uchovávame súbory cookies vo vašom zariadení? Cookies môžu byť vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení uložené počas rôzne dlhého obdobia. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. relačné alebo „session cookies“). To znamená, že existujú iba dovtedy, kým je prehliadač spustený, a po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tieto súbory cookies zostávajú v prehliadači aj po tom, ako ukončíte prehliadanie webových stránok až do stanoveného dátumu, prípadne do okamihu, keď ich manuálne odstránite.

Cookies prvej strany, ak nejde o session cookies, sú ukladané vo vašom koncovom zariadení až dva roky, cookies tretích strán môžu byť na vašich zariadeniach ukladané takisto až 2 roky.

Ako môžem kontrolovať cookies? Máte právo sa rozhodnúť, či cookies prijmete, alebo neprijmete. Môžete uplatniť svoje preferencie týkajúce sa cookies tým, že kliknete na patričné odkazy odmietnutia, ktoré sú poskytnuté v tabuľke cookies vyššie. Môžete nastaviť alebo upraviť nastavenie vášho webového prehliadača, aby prijímal alebo odmietal cookies. Ak sa rozhodnete odmietnuť cookies, môžete aj naďalej používať naše webové stránky, no váš prístup k niektorým funkciám a častiam našich webových stránok môže byť obmedzený. Najmä odmietnutie alebo odobratie nevyhnutných cookies môže viesť k nesprávnej funkcii našich Webových stránok alebo niektorých ich služieb a môže mať nepriaznivý vplyv na váš používateľský dojem. Vzhľadom na to, že sa spôsoby, ako môžete odmietnuť cookies, líšia podľa typov webových prehliadačov, mali by ste navštíviť ponuku pomoci vášho prehliadača na získanie ďalších informácií.

Pre najrozšírenejšie prehliadače vám môžu byť nápomocné nasledujúce odkazy:

Kde môžem získať ďalšie informácie? Ak máte akékoľvek otázky o našom použití cookies alebo o iných technológiách, pošlite nám e-mail na adresu pharm@gbc-prague.cz.